Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ceny za vedu a techniku pre prof. Buca a prof. Pázmana z UK

Bratislava 14. novembra 2014: Pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa v Centre vedecko-technických informácií SR uskutočnilo dňa 13. 11. 2014 slávnostné odovzdávanie Cien za vedu a techniku. Tieto ceny nahradili doteraz odovzdávané Ceny ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Významné ocenenia si z rúk ministra školstva Petra Pellegriniho prevzali aj dve osobnosti Univerzity Komenského v Bratislave.

Za celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (lekárske vedy) bol ocenený prof. MUDr. Milan Buc, DrSc., z Lekárskej fakulty UK. Profesor Buc si prevzal cenu za rozvoj transplantačnej imunológie a rozvoj imunológie ako samostatného vedného odboru na Slovensku.

V kategórii celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky (prírodné vedy) si cenu prevzal prof. RNDr. Andrej Pázman, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Profesor Pazmán sa pričinil o rozvoj slovenskej matematiky. Ocenenie je tiež vyzdvihnutím jeho účasti na založení matematickej štatistiky na Slovensku. Významne sa podieľal na zavedení novej metodológie a geometrickej interpretácie nelineárnych štatistických modelov.

Kompletný zoznam ocenených je k dispozícii na stránke Týždňa vedy a techniky 2014.