Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Umelá inteligencia v praxi

Na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK sa 20. marca 2024 konali prednášky pre zahraničných aj slovenských študentov o využití umelej inteligencie v praxi. BIP s názvom AI for everyone sa koná od 18. do 22. marca.


Študentom z partnerských krajín ENLIGHT – Univerzity v Tartu, Univerzity v Uppsale, Univerzity v Göttingene, Univerzity v Groningene, Univerzity v Gente a Univerzity v Galway, ako aj z Univerzity Komenského prednášali Martin Hyben, výskumník z inštitútu KInIT, ktorý sa zaoberá strojovým učením a umelou inteligenciou a Michal Malý, spoluzakladateľ a riaditeľ sekcie umelej inteligencie v spoločnosti Photoneo.

KInIT vytvoril metódy prostredníctvom LLM (Large Language Models), ktoré by žurnalistom pomohli pri overovaní informácií. Vytvorili detektory textov vo viacerých jazykoch a systémy, ktoré dokážu overovať fakty. Pri overovaní informácií na sociálnych sieťach prostredníctvom týchto systémov zistili, že na kanále Youtube ľudia zdieľajú najviac dezinformácií, a preto momentálne pracujú na tom, aby sa to zlepšilo.

Spoločnosť Photoneo vytvorila systém BRIGHTPICK, prvý a jediný plne automatizovaný systém vybavovania objednávok pre e-commerce a online predajcov potravín, ktorý sa môže využívať vo veľkých centrálnych, ako aj v malých skladoch, priamo v skladových uličkách. Na rozdiel od iných plniacich robotov nemusí cestovať tam a späť do centralizovaných vychystávacích staníc, čo znamená rýchlejšie vychystávanie a vyššiu priepustnosť.

Prednášky potrvajú až do 22. marca 2024. V pondelok, 18. marca si študenti vypočuli prednášku o základných pojmoch umelej inteligencie, vplyv umelej inteligencie na ciele trvalo udržateľného rozvoja. 

Po ich absolvovaní študenti pochopia základné pojmy umelej inteligencie a strojového učenia, hlavné pojmy umelých neurónových sietí, pravdepodobnostných výpočtov a posilňovacieho učenia, získajú prehľad o tom, aké druhy problémov môže umelá inteligencia riešiť alebo sa dozvedia o spoločenských problémoch súvisiacich s umelou inteligenciou.

Viac informácií nájdete na stránke ENLIGHT-u.