Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zimná škola "Winter Wet Lab" na UK

Doktorandi z medzinárodných projektov absolvujú 1. až 8. februára 2023 zimnú školu “Winter Wet Lab” na Univerzite Komenrského.


20. 01. 2023 17.21 hod.
Od: Tomáš Vinař

27 doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z Európy sa 1. – 8. 2. 2023 stretne na Univerzite Komenského v rámci zimnej školy, ktorej cieľom je osekvenovať a analyzovať pangenóm jednobunkového organizmu.

Akciu organizuje Fakulta matematiky, fyziky a informatiky spolu s Prírodovedeckou fakultou a s občianskym združením Natura v rámci medzinárodných projektov PANGAIA a ALPACA financovaných programom Horizont 2020. Projekty sú zamerané na tvorbu bioinformatických metód na reprezentáciu a porovnávanie genómov veľkého množstva jednotlivcov.

Účastníci podujatia budú pracovať na výskumnom projekte porovnávania genómov viacerých kmeňov určitého mikroorganizmu s cieľom spoločne vytvoriť vedeckú publikáciu, ktorá bude dokončená a zaslaná na publikovanie po skončení podujatia. „Pre budúcich bioinformatikov je nesmierne dôležité získať predstavu o tom, ako funguje laboratórna časť takéhto projektu,“ hovorí doc. Vinař z FMFI UK. „U bioinformatika skúsenosti s prostredím biologického laboratória významne prispievajú ku schopnosti komunikovať s biológmi.“ 

„S podobným typom laboratórnych cvičení pre študentov informatiky už máme skúsenosti. Pre našich doktorandov a mladých pracovníkov je takéto podujatie výbornou príležitosťou pre získanie nových pedagogických zručností,“ dodáva prof. Nosek z PriF UK. Účastníci nadobudnú alebo si prehĺbia zručnosti od laboratórnej práce cez bioinformatickú analýzu až po spoluprácu vo vedeckých tímoch a komunikáciu výsledkov. „Skúsenosti nadobudnuté na tomto podujatí zúročíme aj pri inovácii predmetov pre študijné programy bioinformatika, biochémia a genetika,“  uzatvára doc. Brejová z FMFI UK.

Projekty ALPACA a PANGAIA sú financované z programu EÚ Horizont 2020, číslo grantu 956229 a 872539.