Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Theory and Experiment in High Energy Physics

V dňoch 26.-28.7.2023 sa na FMFI UK uskutoční prvý zo série medzinárodných workshopov zameraný na teoretickú a experimentálnu časticovú fyziku s dôrazom na zapojenie krajín V4.


21. 07. 2023 09.03 hod.
Od: Peter Maták

V dňoch 26.-28. júla sa na našej fakulte bude konať prvý zo séerie medzinárodných workshopov zameraný na teoretickú a experimentálnu časticovú fyziku s dôrazom na zapojenie krajín V4. Podujatie je podporené z Vyšehradského fondu. 

Príspevky workshopu budú prezentovať aktuálne výsledky z časticových experimentov (ATLAS, ALICE), poruchové výpočty v QCD, fyziku neutrín a teórie veľkého zjednotenia, ako aj aplikácie časticovej fyziky v kozmológii. 

Zamestnancov fakulty so záujmom o uvedené témy srdečne pozývame.


Viac infomárcií o workshope nájdete na stránke podujatia

Plagát podujatia