Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Dva dni s didaktikou matematiky (6.-7.9.2018)

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky organizuje v dňoch 6. a 7.9.2018 tretí ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky. Konferencia je primárne určená učiteľom matematiky na druhom stupni základných škôl a na všetkých typoch stredných škôl. Samozrejme, vítané sú aj príspevky učiteľov a výskumníkov na vysokých školách v odbore teória vyučovania matematiky s priamou aplikovateľnosťou pre prax.


21. 08. 2018 09.41 hod.
Od: webmaster

Konferencia vznikla ako obdoba konferencie „Dva dny s didaktikou matematiky“, ktorú už viac ako 20 rokov organizuje Pedagogická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe. U nás je organizovaná pracovníkmi Oddelenia didaktiky matematiky, ktorí si stanovili niekoľko cieľov, medzi ktoré patria aj vytvorenie aktívnej komunity učiteľov matematiky, v ktorej sa stimuluje spolupráca medzi ZŠ, SŠ a VŠ, prezentácia osobných skúseností učiteľov s vyučovaním matematiky a prezentácia výsledkov práce v rôznych oblastiach didaktiky matematiky.

Prídite sa aj Vy podeliť s Vašimi aktivitami na hodinách, pochválte sa s úspechmi, prediskutujte s kolegami z iných krajov Vaše problémy. Tešíme sa na Vašu účasť.

Viac informácií na stránke konferencie: dvadni.webnode.sk