Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

ASTRO WORKSHOP 2019 (8.3.-10.3.2019)

v dňoch 8.3.-10.3.2019 na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu Modra


01. 03. 2019 11.08 hod.
Od: Patrik Čechvala

Oddelenie astronómie a astrofyziky, Katedry astronómie, meteorológie a fyziky Zeme, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave organizuje 6. ročník Astronomického Workshopu.

V termíne od 8. do 10. marca 2019 organizujeme na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu (AGO) Modra v poradí už šiesty ročník Astronomického Workshopu. Podujatie je primárne zamerané pre doktorandov, magisterských študentov a študentov tretieho ročníka bakalárskeho stupňa našej fakulty so záujmom v astronómii a astrofyzike.

Workshop pozostáva z prezentácií samotných študentov, ako aj z prednášok pozvaných domácich aj zahraničných hostí (či už osobne alebo prostredníctvom telemostu). V neposlednom rade je na workshope zastúpená aj praktická časť, kde študenti riešia reálne astronomické, matematické a fyzikálne problémy a v prípade priaznivého počasia sú súčasťou aj astronomické pozorovania.