Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Kariérne centrum FMFI UK


01. 09. 2015 17.33 hod.

Kariérne centrum Fakulty Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenskeho v Bratislave je výsledkom zmluvnej spolupráce FMFI a spoločnosti IT-CROWD s.r.o. Unikátny koncept mimoškolského vzdelávania študentov vznikol ako reakcia na potreby fakulty a dopyt priemyslu. Kariérne centrum plní nasledujúce úlohy: príprava študentov na úspešný vstup na pracovný trh,

nadviazenie a rozšírenie spolupráce medzi fakultou a priemyslom, prieskum medzi zamestnávateľmi ohľadne kvality absolventov, zloženia a adekvátnosti študijných programov, organizácia workshopov a eventov pre študentov.

Kariérne centrum poskytuje študentom FMFI UK prístup k jazykovým kurzom, organizuje pre nich tréningy soft skills a pomáha pripraviť záujemcov na proces hľadania si zamestnania po skončení školy.