Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Tvorivý týždeň na Matfyze (17.-21.7.2017)

Tvorivý týždeň na Matfyze je určený pre deti a vnúčatá zamestnancov fakulty vo veku od 8 do 15 rokov. Aktivity budú prebiehať v priestoroch fakulty a v jej okolí.


21. 06. 2017 11.25 hod.
Od: Karolína Mayerová

Tvorivý týždeň je týždeň, kedy chceme ponúknuť rodičom a starým rodičom možnosť zabaviť ich ratolesti zaujímavými aktivitami. Deti čaká krátka exkurzia o hologramoch, návšteva FabLabu s možnosťou vyskúšať si nejaké technológie, či krátka ochutnávka virtuálnej reality. Budú pracovať s rôznymi robotickými stavebnicami, grafickým a inými editormi, ale vyskúšajú si aj rôzne chemické pokusy a zlepšia geografické poznatky. Samozrejme nemalý čas (ak to počasie dovolí) strávime aj vonku spoločnými hrami, či geocachingom. Aktivity nezastrešujú len zamestnanci KZVI, ale aj doktorandi a študenti, či pracovníci ďalších katedier. 

Termín: 17.7. - 21.7. 2017 

Miesto: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky