Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Robotika.SK - Ivana Beňová (6.3.2024)

v stredu 6.3.2024 o 17:30 hod. vo FabLab-e (v budove Vedeckého parku UK)


29. 02. 2024 22.12 hod.
Od: Andrej Lúčny

Prednášajúci: Ivana Beňová z Kempelenovho inštitútu inteligentných technológii (KInIT)

Názov: Ako multimodálne modely chápu aktivity: Tajomstvo porozumenia slovies a vizuálov

Termín: 6.3.2024, 17:30 hod., FabLab, budova Vedeckého parku UK