Vývoj podporného optického senzora pre výskum HAMR objektov kozmického smetia (projekt ESA)

Cieľom projektu je vybudovanie hardverových a softvérových nástrojov pre semi-automatický optický senzor (teleskop) na pozorovanie objektov kozmického smetia, zvlášť HAMR (High-Area-to-Mass-Ratio) a blízkozemských asteroidov.


05. 05. 2016 13.10 hod.
Od: Juraj Tóth

Hlavný riešiteľ: Univerzia Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - RNDr. Juraj Tóth, PhD.doc. RNDr. Leonard Kornoš, PhD.Mgr. Jozef Világi, PhD.Ing. Pavol Zigo, PhD., Jaroslav Šimon
Spoluriešiteľ: Universität Bern, Astronomisches Institut, Switzerland - Dr. Jiří Šilha, prof. Dr. Thomas Shildknecht
Financovanie projektu: Európska vesmírna agentúra, ESA Contract No. 4000117170/16/NL/NDe
Doba riešenia projektu: 2016-2018

Optický systém bude umiestnený na Astronomickom a geofyzikálnom observatóriu v Modre (FMFI UK) a bude komplementárny k systému Astronomického Inštitútu Univerzity v Berne (AIUB) na ich pozorovacej stanici Zimmerwald vo Švajčiarsku.

Naše pracovisko má bohaté skúsenosti s astrometrickým a fotometrickým pozorovaním asteroidov, komét a meteoroidných telies ako aj s vývojom astronomických optických systémov. Astronomický Inštitút Univerzity v Berne má zase bohaté skúsenosti s dynamickými vlastnosťami a katalogizovaním telies kozmického smetia na obežnej dráhe v okolí Zeme. Spojením skúseností oboch pracovísk v rámci projektu prinesie výsledky v nasledovných cieľoch: 

  1. Príprava 0,7-metrového ďalekohľadu na manuálne a automatické pozorovanie
  2. Plánovací a procesný softvér pre včasné a synchronizované pozorovanie HAMR, NEO objektov
  3. Kalibrácia astrometrických a fotometrických výstupov
  4. Štúdium fyzikálnych a dynamických vlastností HAMR a NEO objektov