Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Šoltésove dni

Oddelenie didaktiky fyziky organizuje v dňoch 9.-10.12.2020 konferenciu pre učiteľov fyziky ZŠ a SŠ formou videokonferencie.


03. 12. 2020 20.38 hod.
Od: Klára Velmovská

Odborná konferencia pre učiteľov ZŠ a SŠ sa uskutoční vzhľadom na epidemiologickú situáciu v dňoch 9. a 10. decembra 2020 formou videokonferencie. Ešte stále sa môžete na konferenciu prihlasovať. 

Oddelenie didaktiky fyziky organizuje konferenciu Šoltésove dni 2020. Konferencia je určená učiteľom fyziky na druhom stupni základných škôl a všetkých typoch stredných škôl. V dňoch 9. a 10. decembra budú mať učitelia príležitosť načerpať námety na dištančné vyučovanie a tiež budú mať možnosť diskutovať o takejto forme vyučovania. 

Všetky informácie sú dostupné na stránke podujatia.