Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Informatický (TÝŽ)DEŇ (14.-18.9.2020)

Oddelenie didaktiky informatiky organizuje v dňoch 14. až 18. septembra online stretnutia učiteľov informatiky.


25. 08. 2020 11.17 hod.
Od: Lucia Budinská

Oddelenie didaktiky informatiky po úspešnom nultom ročníku podujatia Informatický deň prináša stretnutie učiteľov informatiky pod názvom Informatický (týž)deň. Od 14. do 18. septembra sa vo večerných hodinách budú konať webináre z rôznych oblastí informatiky pre učiteľov už od prvého stupňa základných škôl. Novinkou je aj Burza nápadov, do ktorej môžu učitelia prihlásiť svoje učebné materiály a tie najlepšie budú ocenené a odprezentované na podujatí.

Viac informácii sa nachádza na stránke http://www.informatickyden.sk.