Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Dva dni s didaktikou matematiky 2024

V dňoch 5. a 6. septembra 2024 bude Oddelenie didaktiky matematiky na FMFI UK organizovať už deviaty ročník konferencie Dva dni s didaktikou matematiky.


24. 06. 2024 12.20 hod.
Od: Emília Miťková

Konferencia je primárne určená pre učiteľov matematiky druhého stupňa ZŠ a všetkých typov SŠ. Jej cieľom je prezentácia výsledkov práce v ôznych oblastiach didaktiky matematiky, prezentácia osobných skúseností učiteľov s vyučovaním matematiky, prezentácia zaujímavej činnosti žiakov a vytvorenie aktívnej komunity učiteľov matematiky, v ktorej sa stimuluje spolupráca medzi ZŠ, SŠ a VŠ. Program konferencie bude zložený z plenárnych prednášok, panelovej diskusie, vystúpení v sekciách a workshopov.

Viac informácií: https://dvadni.sk/