Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Štúdia odhaľuje mechanizmy boja proti šíreniu infekcií u mravcov

Medzinárodný tím výskumníkov z Institute of Science and Technology Austria (ISTA) a Univerzity Komenského v Bratislave zverejnil štúdiu o kolektívnej obrane proti chorobám u mravcov v prestížnom časopise Nature Communications.


08. 06. 2023 09.30 hod.
Od: Katarína Boďová

Táto štúdia odhalila dôležité poznatky o kolektívnej obrane proti šíreniu infekcií v skupinách mravcov. Práca skúma vplyv rozhodnutí jednotlivcov a spracovania informácií na šírenie chorôb. Pod vedením experimentálnej biologičky Sylvie Cremer z ISTA jej vedecká skupina pozorovala skupiny s infikovanými a neinfikovanými mravcami a zistila preferenciu čistenia jedincov s vyššou infekčnou náložou. Teoretická analýza Gašpera Tkačika (fyzik, ISTA) a Kataríny Boďovej (matematička, FMFI UK) odhalila, že mravce tiež reagujú na sociálnu spätnú väzbu, ktorá ich informuje o vlastnej infekčnosti. Spoločne tieto faktory prispievajú k robustnému mechanizmu kontroly chorôb. Štúdia poskytuje cenné poznatky do komplexnej dynamiky prevencie šírenia infekcie v kolektívoch mravcov. Viac informácií nájdete aj v článku, ktorý detailne popisuje výsledky tejto štúdie

Práca bola podporená grantom VEGA (1/0521/20).