Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Iterative Learning Control for Equations with Fractional Derivatives and Impulses / JinRong Wang, Shengda Liu, Michal Fečkan

Part of the book series: Studies in Systems, Decision and Contro


02. 12. 2022 11.17 hod.
Od: Michal Fečkan

Kniha predstavuje iteratívne riadenie učenia (ILC) a jeho aplikácie na nové rovnice, ako sú rovnice frakcionálneho rádu, impulzívne rovnice, rovnice s oneskorením a multiagentové systémy, ktoré neboli prezentované v iných príbuzných knihách. ILC je dôležitým odvetvím inteligentného riadenia, ktoré je použiteľné v robotike, riadení procesov a biologických systémoch. V tejto knihe sú uvedené frakcionálne verzie ILC systémov. Zavedené sú aj schémy ILC pre impulzné rovnice a inklúzie. Široká škála dosiahnutých výsledkov s presnými dôkazmi a množstvom numerických príkladov robí túto knihu originálnou. Táto kniha je užitočná pre postgraduálnych študentov, ktorí študujú ILC zahŕňajúce frakcionálne derivácie a impulzívne podmienky, ako aj pre výskumníkov pracujúcich v čistej a aplikovanej matematike, fyzike, mechanike, inžinierstve, biológii a príbuzných disciplínach.

Vydavateľstvo: Springer
ISBN: 978-981-16-8243-8
Rok vydania: 2022