Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Fyzikálne kolokvium - Vladimír Balek, Ján Budaj (9.12.2019)

v pondelok 9.12.2019 o 15:00 hod. v posluchárni C


21. 11. 2019 14.09 hod.
Od: Richard Hlubina

Prednášajúci: Vladimír Balek (FMFI UK), Ján Budaj (Astronomický ústav SAV)

Názov: Vesmír ďaleký a blízky (Nobelova cena za kozmológiu a exoplanéty)

Termín: 9.12.2019, 15:00 hod., poslucháreň C


Abstrakt:
Nobelova cena za fyziku sa podľa závetu Alfréda Nobela udeľuje „najdôležitejšiemu objavu alebo vynálezu v oblasti fyziky,” ktorý „priniesol najväčší úžitok ľudstvu”. (V závete sa okrem toho píše, že by to mal byť objav alebo vynález za posledný rok, čo sa však ukázalo ako príliš obmedzujúca požiadavka.) Nobelovská komisia čoraz častejšie nachádza takéto objavy za hranicami Zeme, v oblasti, ktorú Aristoteles nazval „nadmesačná sféra”. R. 2011 dostal Nobelovu cenu objav zrýchľujúceho sa rozpínania vesmíru, pred dvoma rokmi sa z nej tešil objav gravitačných vĺn a tento rok sa o ňu podelili „teoretické objavy vo fyzikálnej kozmológii” (James Peebles) a „objav exoplanéty obiehajúcej okolo hviezdy typu Slnka” (Michel Mayor a Didier Queloz). Priblížime si históriu objavu žiarenia kozmického pozadia, v ktorej zohral významnú úlohu James Peebles, povieme si o substelárnych objektoch, ako sú exoplanéty a hnedí trpaslíci, a pozrieme sa bližšie, čo za objekt objavili Michel Mayor a Didier Queloz, ako sa im to podarilo a čo ich objav znamenal.