Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Astronomická žatva 2018 - Jiří Grygar (13.12.2019)

v piatok 13.12.2019 o 17:30 hod. v posluchárni A


28. 11. 2019 10.25 hod.
Od: Juraj Tóth

Katedra astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK, Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Planetárium Bratislava, OZ Vás pozývajú na prednášku: 


Prednášajúci: RNDr. Jiří Grygar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, Praha)

Názov: Astronomická žatva 2018

Termín: 13.12.2019, 17:30 hod., poslucháreň A