Sekretárka na KTFDF (vnútrofakultné výberové konanie)

Dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. vypisuje vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie „sekretárka“ Katedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky s nástupom od júna 2017.


27. 04. 2017 07.42 hod.
Od: Adriana Kohútová

Dekan FMFI UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc. vypisuje vnútrofakultné výberové konanie na obsadenie funkcie „sekretárkaKatedry teoretickej fyziky a didaktiky fyziky s nástupom od júna 2017. 

Požiadavky: 

 • stredoškolské vzdelanie
 • počítačové znalosti – (Word, Microsoft Excel, Internet, Outlook) 

Informácie o pracovnom mieste – náplň práce:
Zabezpečovanie informačnej, organizačnej a evidenčnej práce sekretariátu.

 • organizačné zabezpečovanie školiacich akcií alebo vzdelávacích akcií
 • vyberanie pošty a jej distribúcia, kontrola elektronickej pošty a jej vybavovanie
 • vybavovanie telefonátov a faxov, registrácia telefónnych hovorov
 • kontakt s pracoviskami dekanátu
 • podávanie základných informácií o pracovisku iným osobám, vrátane študentov
 • agenda dochádzky, dovolenky, OČR, atď.
 • vypisovanie objednávok, ich registrácia, fakturačné listy, preberacie protokoly
 • práca s elektronickým systémom SOFIA
 • vedenie drobného nákupu a asistencia s jeho preplácaním
 • cestovné príkazy: domáce a zahraničné, evidencia zahraničných pobytov
 • organizačné zabezpečenie opráv
 • starosť o bežný materiál pre kanceláriu vrátane skladu materiálu
 • agenda súvisiaca s asistenciou pri výuke a hodnotení – pomoc učiteľom fakulty a ich hosťom
 • evidencia vedeckých grantov domácich a zahraničných
 • evidencia publikačnej činnosti pracovníkov katedry
 • inventarizácia majetku
 • podieľať sa na organizačnom zabezpečení pracovných a školiacich seminárov, konferencií, škôl, stretnutí
 • administratívne práce vyplývajúce zo špecifických úloh plnených katedrou

Platové podmienky podľa predpisov platných pre verejné vysoké školy, v súlade so zákonom NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Po skúšobnej dobe (3 mesiace ) priznanie osobného príplatku.

Uzávierka výberového konania je 15 dní od zverejnenia.

Prihlášku do výberového konania spolu so životopisom, doklady o vzdelaní a praxi, doručte na Referát personálnej práce, FMFI UK (p.Kohútová).