Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Zhromaždenie členov akademickej obce fakulty

sa uskutoční v pondelok 21.11.2022 o 14:30 hod. v posluchárni F2


15. 11. 2022 11.14 hod.
Od: Róbert Kysel

Zhromaždenie členov akademickej obce FMFI UK,  na ktorom jediný kandidát pre voľbu kandidáta na dekana 

prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.

predloží svoje tézy volebného programu a bude odpovedať na otázky v diskusii. Bližšie informácie nájdete na stránke Volieb kandidáta na dekana FMFI UK.  

Na toto predvolebné zhromaždenie Vás v mene volebnej komisie srdečne pozývam.

prof. RNDr. Ján Filo, CSc. 
predseda volebnej komisie 
pre voľbu kandidáta na dekana FMFI UK