Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Ocenenia z Česko-Slovenskej ŠVK v didaktike informatiky

Naši študenti učiteľstva informatiky a aplikovanej informatiky získali ocenenie na Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky, ktorá sa konala 20. júna na Univerzite Palackého v Olomouci. Ocenená práca vznikla pod vedením pedagógov z Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky a Katedry aplikovanej informatiky.


24. 06. 2024 09.27 hod.
Od: Ľudmila Jašková

Dňa 20. júna sa na Univerzite Palackého v Olomouci konal už dvanásty ročník Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie v didaktike informatiky. Konferencie sa zúčastnili študenti zo siedmich univerzít – 3 zo Slovenska a 4 z Českej Republiky. Celkovo 12 prác prezentovali v dvoch sekciách – Výukový softvér (6 prác), Metodické a výskumné práce (6 prác). Našu fakultu reprezentovali traja študenti s dvomi prácami.

Na 3. mieste sa v sekcii Výukový softvér umiestnila nasledujúce práca: 

  • Katarína Krupková (študentka bakalárskeho štúdia učiteľstva matematiky a informatiky) a Mgr. Rastislav Urbánek (študent magisterského štúdia aplikovanej informatiky) - Designing an adaptive virtual learning environment (školiteľ – doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. a konzultant – doc. RNDr. Martin Homola, PhD .)

V sekcii Metodických a výskumných prác sa porota rozhodla oceniť práce z iných univerzít, ale prítomných zaujala a kladný ohlas mala aj nasledujúca práca: 

  • Michal Bohuš (študent bakalárskeho štúdia učiteľstva matematiky a informatiky) - Riešenie situácií ohrozujúcich osobné a citlivé údaje žiactvom na slovenských gymnáziách (školiteľ – Mgr. Lucia Budinská, PhD.)

Podrobnejšie informácie o konferencii