Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Letná škola Trojstenu

Počas štyroch týždňov v júli a auguste dobrovoľníci OZ Trojsten, (nielen) študenti FMFI UK organizovali letnú školu Trojstenu na pôde fakulty.


23. 07. 2019 13.37 hod.
Od: webmater

Letná škola Trojstenu je trojica menších, prekrývajúcich sa letných škôl programovania, fyziky a matematiky, ktorých cieľom je posúnúť základoškolákov a stredoškolákov míľovými krokmi dopredu vo svete fyziky, matematiky či informatiky. 

Počas dňa môžu účastníci zažiť odborné prednášky, populárne prednášky, workshopy a iný zážitkový program na fakulte, či internátoch. 

Už tretí rok rozdávame na letnej škole znalosti zo všetkých troch oborov - matematika, fyzika, programovanie. Tento rok sa na letnej škole vystrieda viac ako 300 účastníkov.

Viac informácií o súťaži sa môžete dočítať na stránke https://www.trojsten.sk/ls/, a o občianskom združení Trojsten na stránke trojsten.sk.