Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Žipomat 2019

Kariérny deň určený najmä pre študentov FMFI UK sa uskutoční v stredu 3.4.2019 od 9:00 hod. vo vestibule matematiky.


19. 03. 2019 09.51 hod.
Od: Soňa Gažáková

Pozývame Vás zúčastniť sa kariérneho dňa určeného najmä pre študentov Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, pod názvom ŽiPoMat 2019

Nahliadni do zákulisia fungovania firiem, porozprávaj sa priamo so zamestnancami, vyskúšaj si povolanie, prines svoj životopis a nájdi si prácu svojich snov. 

Čakajú na vás firmy vhodné pre absolventov FMFI UK, odborné prednášky, panelová diskusia s absolventmi/zamestnancami prezentujúcich firiem.

Aktuálny program

Na prednášky odporúčame sa prihlásiť

Informácie nájdete aj na https://www.facebook.com/events/1268655526621308/