Využitie dátovej analytiky a štatistiky v komerčnej sfére - Peter Kertys (20.3.2017)

v pondelok 20.3.2017 o 14:00 hod. v posluchárni A


15. 03. 2017 20.42 hod.
Od: webmaster

Pozývame Vás na mimoriadnu prednášku

Prednášajúci: Mgr. Peter Kertys (dátový analytik VÚB a.s.)

Názov: Využitie dátovej analytiky a štatistiky v komerčnej sfére

Termín: 20.3.2017, 14:00 hod., poslucháreň A