Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Vyšlo novembrové číslo časopisu Naša univerzita

Aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach uplynulých týždňov na Univerzite Komenského, zaujímavé rozhovory i správy o aktivitách a úspechoch našich študentov a pracovísk, to všetko prináša najnovšie novembrové číslo Našej univerzity.


24. 11. 2017 16.26 hod.
Od: Naša univerzita

Bratislava v októbri hostila výročnú konferenciu najväčšej kolaborácie časticových fyzikov na svete, sústredenej okolo detektora ATLAS v CERN-e. Význam 25-ročného rovnomenného experimentu, ktorý viedol k objaveniu Higgsovho bozónu, ako i opodstatnenosť hľadania novej fyziky nám v rozhovore priblížil prof. Stanislav Tokár, vedúci Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK, ktorá sa na prípravách konferencie organizačne podieľala. Nalistujte si str. 6 - 7.

Univerzita Komenského ani tento rok nechýbala na najväčšom medzinárodnom veľtrhu štúdia a kariéry v Slovenskej republike AKADÉMIA & VAPAC®, ktorý sa už po 21. raz konal v bratislavskej AEGON aréne NTC. Koľko stredoškolákov z celého Slovenska na veľtrh zavítalo, ktoré študijné programy sú u budúcich vysokoškolákov najviac v kurze a s akými otázkami sa záujemcovia o štúdium na UK najčastejšie obracali na zástupcov jednotlivých fakúlt, to sa dočítate na str. 9.

Dvadsaťpäť rokov je nových osemnásť. Potvrdzujú to najnovšie sociologické výskumy, podľa ktorých dnešní mladí ľudia dospievajú v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami pomalšie. O tom, prečo je to tak a ako to vyzerá s dospievaním generácie Y na Slovensku, píše viac Dr. Roman Džambazovič z Katedry sociológie Filozofickej fakulty UK na str. 18 - 19.

Petra Hamerlik už niekoľko rokov šéfuje v Kodani vlastnému laboratóriu s multidisciplinárnym tímom odborníkov, špecializujúcich sa na výskum nádorových ochorení mozgu. S rodáčkou zo Zvolena, ktorá sa vo svojom odbore vypracovala na medzinárodne uznávanú expertku, sme sa porozprávali o veľkých úspechoch jej tímu, radostiach i nástrahách vedeckej práce, ako aj o živote v krajine, ktorá sa zvykne označovať za domovinu najšťastnejšieho národa na svete. Rozhovor s absolventkou Prírodovedeckej fakulty UK nájdete na str. 24 - 25.

Vedeli ste, že na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK už viac než rok úspešne funguje bufet Veget čisto v študentskej réžii? Čím je výnimočná jeho ponuka, ako sa aj prostredníctvom podujatí v jeho priestoroch postupne na fakulte formuje študentská komunita a aké ďalšie smelé projekty prevádzka bufetu nakopla, aj na to sme sa opýtali jeho zakladateliek Lucie Gallovej a Bibiany Krauskovej na str. 36 - 37.

„Odpoveď, ktorú roky nevedia nájsť naši politici v ,rómskej otázke‘, je vo vzdelaní. Vo vzdelaní je kľúč k našej integrácii.“ Prečítajte si inšpiratívny príspevok Charlotte Katonovej, rómskej študentky medicíny, v ktorom opisuje svoju cestu na Lekársku fakultu UK. Viac na str. 39.

Príjemné čítanie vám želá redakcia časopisu Naša univerzita.

Naša univerzita - november 2017 (pdf súbor)