Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Volebné zasadnutie AS FMFI UK (28.11.2022)

v pondelok 28.11.2022 o 14:00 hod. v posluchárni C


29. 04. 2022 10.12 hod.
Od: Róbert Kysel