Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejná inauguračná prednáška - doc. RNDr. Zuzana Kubincová, PhD. (5.2.2024)

v pondelok 5.2.2024 o 13:00 hod. v posluchárni C


18. 01. 2024 14.29 hod.
Od: Aneta Múdra

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, 

sa uskutoční dňa 5. februára 2024 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 13,00 hod. verejná inauguračná prednáška doc. RNDr. Zuzany Kubincovej, PhD., pracovníčky Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

"Motivácia a participácia študentov vo vyučovaní informatiky"

Na verejnú inauguračnú prednášku Vás srdečne pozývame.