Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Verejná habilitačná prednáška - RNDr. Martin Homola, PhD. (21.9.2018)

v piatok 21.9.2018 o 14:00 hod. v posluchárni C


11. 09. 2018 12.22 hod.
Od: Ján Urban

Fakulta Matematiky, Fyziky a Informatiky Univerzity Komenského v Bratislave si dovoľuje oznámiť, že pred Vedeckou radou fakulty, v rámci sekcie informatiky, sa uskutoční dňa 21. septembra 2018 v posluchárni C FMFI UK, v Mlynskej doline v Bratislave o 14:00 hod. verejná habilitačná prednáška RNDr. Martina Homolu, PhD., pracovníka Katedry aplikovanej informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave na tému:

Sémantický web a sieť prepojených dát

a obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Semantic Heterogeneity in Knowledge Representation 

Na verejnú habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce Vás srdečne pozývame.