Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Študujem doma, Slovensko ma odmení

O štipendium z Plánu obnovy a odolnosti môžu budúci študenti požiadať už iba do 1. júla 2024.


24. 06. 2024 08.06 hod.
Od: Kristína Rostás

Dávame do pozornosti a pripomíname prijatým uchádzačom o štúdium na našu fakultu, že do 1. júla 2024 majú stále možnosť požiadať o štipendium z Plánu obnovy a odolnosti. 

 • Rezort školstva poskytuje štipendium minimálne 9 000,- EUR pre maturantov, ktorí sa rozhodnú študovať na slovenských vysokých školách.
 • Štipendista dostane 300,- EUR mesačne.
 • Pri nedostatkových odboroch je výška štipendia až 16 500,- EUR na tri roky.
 • Lehota na podanie žiadosti o štipendium je 1. júl 2024.
 • Výška štipendia je minimálne 9 000,- EUR na tri roky.
 • O štipendium sa môžu budúci prváci uchádzať v dvoch kategóriách:
  1.) talenty spomedzi všetkých maturantov,  
  2.) študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 • Štipendijná schéma „Študujem doma, Slovensko ma odmení“ je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.
 • Viac informácii na webstránke: https://stipendia.portalvs.sk/ .