Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Slávnostné otvorenie 100. akademického roka na UK

24. septembra 2018 (pondelok), o 11.00 hod., Aula UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Srdečne vás pozývame na otvorenie stého akademického roka na Univerzite Komenského v Bratislave. V Aule UK sa zúčastneným prihovorí rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., a program spestrí aj hudobné vystúpenie.

Pridajte sa aj do udalosti na Facebooku.

Všetci ste vítaní!