Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teórie grafov - Leila Parsaei Majd (7.12.2017)

vo štvrtok 7.12.2017 o 9:50 hod. v miestnosti M/213


04. 12. 2017 11.17 hod.
Od: Martin Škoviera

Prednášajúci: Leila Parsaei Majd (Shahid Rajaee University, Teheran/UK Bratislava)

Názov: Signed graphs cospectral with the path

Termín: 7.12.2017, 9:50 hod., M/213


Abstrakt:
A signed graph G is said to be determined by its spectrum if every signed graph with the same spectrum as G is switching isomorphic with G. It will be proved that the path P_n, interpreted as a signed graph, is determined by its spectrum if and only if n = 0, 1, or 2 (mod 4), unless n \in {8, 13, 14, 17, 29}, or n = 3.

This is a joint work with Saieed Akbari, Willem H. Haemers, and Hamid Reza Maimani.