Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teórie grafov - Jozef Širaň (5.4.2018)

vo štvrtok 5.4.2018 o 9:50 hod. v miestnosti M/213


04. 04. 2018 07.37 hod.
Od: Martin Škoviera

Prednášajúci: Jozef Širaň (STU Bratislava)

Názov: Regular self-dual and self-Petrie-dual maps of a given valency

Termín: 5.4.2018, 9:50 hod., M/213


Abstrakt:
We will discuss ways of establishing the existence of a finite regular self-dual and self-Petrie-dual map of valency k for every positive integer k>3 (a joint work with Olivia Jeans and Jay Fraser).