Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teoretickej informatiky - Radovan Brečka (12.4.2019)

v piatok 12.4.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/213


08. 04. 2019 12.15 hod.
Od: Rastislav Královič

Prednášajúci:  Radovan Brečka (DandiWay s.r.o.) 

Názov:  Hyperprogramovanie 

Termín:  12.4.2019, 11:00 hod., M/213


Abstrakt:

V súčasnosti je najrozšírenejším spôsobom tvorby komplexných informačných systémov Objektovo orientované programovanie (OOP) s jeho rozšíreniami a modifikáciami. OOP pomocou troch pilierov: 1. abstraktný dátový typ, 2. dedičnosť, 3. dynamické spájanie metód prinieslo do praxe pozitívne vlastnosti ako napr. abstrakciu, zapuzdrenie, dedičnosť, polymorfizmus atď. Žiaľ tieto pozitívne vlastnosti platia iba na úrovni jedného objektu. Konfiguračne orientované programovanie (KOP) umožnilo organizáciou kódu formou konfigurácie prenos pozitívnych vlastností OOP na úroveň množín objektov. Na prednáške si predstavíme nový spôsob tvorby komplexných informačných systémov – Hyperprogramovanie – ktoré, pomocou aplikovania troch pilierov OOP na konfiguráciu KOP, umožňuje prenos pozitívnych vlastností OOP až na úroveň celého projektu.

web: https://beda.dcs.fmph.uniba.sk/seminar