Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teoretickej informatiky - Petr Ambrož (8.3.2019)

v piatok 8.3.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/213


04. 03. 2019 12.15 hod.
Od: Rastislav Královič

Prednášajúci:  Petr Ambrož (ČVUT, Praha)

Názov:  Palindromy pohledem kombinatoriky na slovech

Termín:  8.3.2019, 11:00 hod., M/213

Abstrakt:
Přednáška se zabývá kombinatorickými vlastnostmi palindromů, tj. slov stejných ať je čteme zepředu nebo zezadu. V poslední době bylo formulováno několik různých domněnek o množině palindromů ve faktorových jazycích. Některé z nich jsou motivovány aplikacemi v jiných vědních oblastech, jako jsou fyzika pevných látek nebo genetika. Podáme přehled známých částečných výsledků o platnosti zmíněných domněnek a ukážeme jejich vzájemnou propojenost. 


web:
 https://beda.dcs.fmph.uniba.sk/seminar