Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teoretickej informatiky - Pavol Černý (18.10.2019)

v piatok 18.10.2019 o 11:00 hod. v miestnosti M/213


14. 10. 2019 13.09 hod.
Od: Rastislav Královič

Prednášajúci: Pavol Černý  (Universität Wien) 

Názov: Syntéza programov

Termín: 18.10.2019, 11:00 hod., M/213


Abstrakt:
Syntéza programov sa zaoberá klasickou otázkou: môžeme automaticky vytvoriť program len z jeho špecifikácie? Základy moderného prístupu položili Bodík a Solar-Lezama pred asi 15 rokmi ich CEGIS algoritmom. Teraz sa syntéza dostáva do mainstreamu: špecializované syntetizátory sú napríklad súčasťou MS Visual Studio alebo Excelu. Predstavíme CEGIS algoritmus, niektoré jeho alternatívy, a aplikácie v paralelnom programovaní a v programovaní sietí.

web: https://beda.dcs.fmph.uniba.sk/seminar