Seminár z teoretickej informatiky - Michal Forišek (10.3.2017)

v piatok 10.3.2017 o 11:00 hod. v miestnosti M/213


07. 03. 2017 10.29 hod.
Od: Rastislav Královič

Prednášajúci: Michal Forišek

Názov: Rozprávanie o algoritmických súťažiach

Termín: 10.3.2017, 11:00 hod., M/213


Abstrakt:
Jednou z dobrých foriem rozvoja algoritmického myslenia sú algoritmické súťaže. Za zhruba 50 rokov ich existencie sa veľa zmenilo, zväčša k lepšiemu. Na prednáške si porozprávame trochu o tom, ako to vyzeralo kedysi, ako to vyzerá teraz a kam to bude smerovať v blízkej budúcnosti. Obsah prednášky ešte pochopiteľne v čase písania tohto abstraktu neexistuje, ale môj cieľ je, aby neostalo len pri rozprávaní o tom "ako", ale prišlo aj na čo najviac "prečo". Príďte sa pozrieť, nakoľko sa mi to podarí dosiahnuť.