Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teoretickej informatiky - Gabriel Okša (10.11.2017)

v piatok 10.11.2017 o 11:00 hod. v miestnosti M/213


06. 11. 2017 13.06 hod.
Od: Rastislav Královič

Prednášajúci: Gabriel Okša

Názov: Asymptotic quadratic convergence of the parallel block-Jacobi EVD algorithm with dynamic ordering for Hermitian matrices

Termín: 10.11.2017, 11:00 hod., M/213


Abstrakt:
V prednáške budú prezentované nové výsledky ohľadne gobálnej a asymptotickej kvadratickej konvergencie dvojstranného, paralelného, blokového Jacobiho algoritmu s dynamickým orderingom pre výpočet vlastných čísiel a vektorov Hermitovských matíc. 

materiály: 

  • G. Okša, Y. Yamamoto, M. Vajteršic: Asymptotic quadratic convergence of the serial block-Jacobi EVD algorithm for Hermitian matrices, Numer. Math. 136 (2017) 1071-1095, DOI 10.1007/s00211-016-0863-5
  • G. Okša, Y. Yamamoto, M. Bečka, M. Vajteršic: Asymptotic quadratic convergence of the parallel block-Jacobi EVD algorithm with dynamic ordering for Hermitian matrices, 2017, submitted to BIT Numerical Mathematics

web: http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/STI2
rss: http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/STI2/rss.php