Seminár z teoretickej informatiky - Filip Mišún (5.5.2017)

v piatok 5.5.2017 o 11:00 hod. v miestnosti M/213


02. 05. 2017 13.05 hod.
Od: Rastislav Královič

Prednášajúci: Filip Mišún

Názov: Alternating Weighted Automata over Commutatiove Semirings

Termín: 5.5.2017, 11:00 hod., M/213

 
Abstrakt:
Budeme sa zaoberať novým rozšírením alternujúcich konečných automatov, v ktorom má každý prechod priradenú váhu z nejakého komutatívneho polokruhu, disjunkcie sú nahradené súčtami a konjunkcie sú nahradené súčinmi. Takto definované automaty nazývame alternujúcimi automatmi s váhami. Alternujúce automaty s váhami realizujú formálne mocninové rady a ich špeciálnym prípadom je aj ďalší dobre známy model - automaty s váhami. 

Povieme si o rôznych možných spôsoboch, ktorými možno charakterizovať triedu formálnych mocninových radov realizovaných alternujúcimi automatmi s váhami. Ako hlavný bod programu uvedieme a dokážeme charakterizáciu triedy komutatívnych polokruhov, pre ktoré sú automaty s váhami a alternujúce automaty s váhami rovnako silné. Na záver sa budeme zaoberať uzáverovými vlastnosťami tried radov realizovaných alternujúcimi automatmi s váhami.


web:  http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/STI2 
rss:  http://kedrigern.dcs.fmph.uniba.sk/STI2/rss.php