Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teoretickej fyziky - Vladimír Černý (13.11.2018)

v utorok 13.11.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


27. 10. 2018 21.04 hod.
Od: Peter Maták

Prednášajúci: Vladimír Černý

Názov: Rovnovážne žiarenie v dutine a termodynamický dôkaz Weylovej vety 

Termín: 13.11.2018, 14:00 hod., F2/125


Abstrakt:
Weylova veta je (pre mňa) ťažká veta z matematickej fyziky o spektre Laplaciánu. Bola ako hypotéza vyslovená okolo roku 1910 a veľký Hilbert sa vtedy vyjadril, že neverí, že by ju niekto ešte počas jeho života dokázal. Weyl mu za štyri mesiace dôkaz priniesol. Môj seminár nebude žiadna veda, len známe veci. Pokúšam sa vyrábať akýsi učebný text zo štatistickej fyziky a pri tom si musím na staré kolená všeličo ujasňovať. Mám dojem že sa mi aj podarilo niečo si ujasniť a o niečo starostlivejšie než je obvykle zvykom sformulovať nejaký termodynamický dôkaz a jeho súvis s Weylovou vetou. To pochopenie mi prinieslo istú radosť, ktorú by som vám rád komunikoval. Ak počas seminára usúdite, že miera mojej radosti je len mierou mojej už senility, vopred sa ospravedlňujem za nedostatok kritickej sebareflexie.