Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teoretickej fyziky - Peter Maták (26.6.2018)

v utorok 26.6.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


01. 06. 2018 09.51 hod.
Od: Peter Maták

Prednášajúci: Peter Maták

Názov: Modely tmavej hmoty s interakciami meniacimi počet častíc

Termín: 26.6.2018, 14:00 hod., F2/125


Abstrakt: 
Výsledky simulácií týkajúcich sa rozloženia látky ('core-cusp problem', 2009) ako aj počtu satelitov galaxií ('too big to fail problem', 2011) postavili dovtedajšiu paradigmu tmavej hmoty pozostávajúcej zo slabo interagujúcich častíc do menej príťažlivého svetla. Jedným z navrhnutých riešení vzniknutých problémov je model tmavej látky tvorenej časticami s väčším účinným prierezom ich vzájomného elastického rozptylu ako aj interakciami nezachovávajúcimi počet častíc ($3\leftrightarrow 2$, resp. $4\leftrightarrow 2$). Tieto modely sú známe ako \emph{Self-interacting Dark Matter} (SIDM), \emph{Strongly Interacting Massive Particle} (SIMP) a \emph{Elastically Decoupling Relics} (ELDER). Pokúsim sa objasniť ich zaujímavé vlastnosti a ukázať konkrétne príklady rozšírení štandardného modelu, ktoré k nim vedú.