Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teoretickej fyziky - Lukáš Tomek (20.2.2018)

v utorok 20.2.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


29. 01. 2018 14.48 hod.
Od: Peter Maták

Prednášajúci: Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD.

Názov: Simulácie v softvéri ANSYS – Prúdenie vetra okolo komína

Termín: 20.2.2018, 14:00 hod., F2/125


Abstrakt:
Pri prúdení vzduchu okolo prekážky (napríklad komína) môže dochádzať ku tvorbe a odtŕhaniu vírov za prekážkou. Kedy a ako tieto víry vznikajú? Aká je frekvencia ich odtŕhania? Na prednáške tento tzv. von Kármánov jav budeme simulovať v softvéri ANSYS a ukážeme si, kde v reálnom živote sa tento jav vyskytuje.