Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teoretickej fyziky - Lukáš Tomek (13.2.2018)

v utorok 13.2.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


29. 01. 2018 14.43 hod.
Od: Peter Maták

Prednášajúci: Ing. Mgr. Lukáš Tomek, PhD. (Stavebná fakulta STU)

Názov: Simulácie v softvéri ANSYS – Statika a modálna analýza budovy

Termín: 13.2.2018, 14:00 hod., F2/125


Abstrakt:
Schválne – čo si myslíte, koľko hodín (alebo minút?) asi trvá vytvorenie počítačového modelu skeletu budovy a jeho statická či modálna analýza? Na prednáške vytvoríme model budovy v softvéri ANSYS, pozrieme sa na deformácie pri určitom zaťažení a nájdeme módy a vlastné frekvencie budovy. ANSYS rieši (parciálne) diferenciálne rovnice numericky použitím Metódy konečných prvkov. Na prednáške uvedieme základné myšlienky tejto matematicky peknej numerickej metódy.