Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teoretickej fyziky - Denisa Lampášová (14.5.2019)

v utorok 14.5.2019 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


07. 05. 2019 13.50 hod.
Od: Peter Maták

Prednášajúci: Denisa Lampášová

Názov: Kvantový aproximačný optimalizačný algoritmus a iné možnosti využitia alternujúcich Hamiltoniánov

Termín:  14.5.2019, 14:00 hod., F2/125

Abstrakt:
Veľmi široká paleta využitia kombinatorických optimalizačných problémov prilákala pozornosť aj ľudí zaoberajúcich sa kvantovou informáciou. Objavili sa teda kvantové algoritmy - kvantový adiabatický algoritmus (QAA) a kvantový aproximačný optimalizačný algoritmus (QA\-OA), ktoré sú založené na uspôsobení dynamiky kvantových mnohočasticových systémov tak, aby výsledný stav predstavoval riešenie, ktoré je aspoň blízke optimálnemu. Cieľom seminára bude zoznámiť sa s QAOA, pozrieť sa na jeho zaujímavé vlastnosti a pýtať sa, či ho vieme použiť aj na prípravu rôznych kvantových stavov.