Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z teoretickej fyziky - Barbora Eckerová (15.5.2018)

v utorok 15.5.2018 o 14:00 hod. v miestnosti F2/125


11. 05. 2018 08.14 hod.
Od: Peter Maták

Prednášajúci: Barbora Eckerová

Názov: Nábojová asymetria v top-kvarkovej párovej produkcii na experimente ATLAS

Termín: 15.5.2018, 14:00 hod., F2/125


Abstrakt: 
Témou tejto práce je skúmanie nábojovej asymetrie v procesoch, kedy dochádza ku vzniku top kvarkového páru. Opisuje metodiku merania tejto asymetrie na Veľkom hadrónovom urýchľovači v CERNe a skúma možnosť zníženia systematickej neurčitosti merania pomocou tzv. bootstrappingu. Táto metóda nám pomáha určiť štatistickú neurčitosť systematík. Práca sa zaoberá možnosťami stanovenia kritérií pre určenie významnosti vplyvu systematickej neurčitosti tak, aby sa prostredníctvom zníženia alebo odstránenia systematickej neurčitosti zlepšila presnosť určenia asymetrie. Ďalší aspekt tejto práce tvorí skúmanie pôvodu tejto asymetrie cez uhlovú asymetriu prítomnú v QED procese $e^{-}e^{+}\rightarrow \mu^{-}\mu^{+}$.