Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z robotiky - Štefan Beňuš (7.11.2018)

v stredu 7.11.2018 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK


04. 11. 2018 21.32 hod.
Od: Andrej Lúčny

Prednášajúci: Štefan Beňuš (UKF Nitra)

Názov prednášky: Rečové prispôsobovanie sa medzi človekom a robotom

Termín: 7.11.2018, 17:30 hod., FabLab, Vedecký park UK