Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (8.1.2020)

v stredu 8.1.2020 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK


07. 01. 2020 08.16 hod.
Od: Andrej Lúčny

Prednášajúci: Andrej Lúčny

Názov prednášky: Od konvolučného autoencoderu ku sémantickej segmentácii

Termín: 8.1.2020, 17:30 hod., FabLab, Vedecký park UK