Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z robotiky - Michal Hodoň, Michal Chovanec (2.5.2018)

v stredu 2.5.2018 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK


25. 04. 2018 13.15 hod.
Od: Andrej Lúčny

V rámci seminára Robotika.SK budú prednášať hostia zo Žilinskej univerzity:


Prednášajúci: Michal Hodoň 

Názov prednášky: OpenHW platformy pre výuku 


Prednášajúci: Michal Chovanec

Názov prednášky: Význam predtrénovania neurónovej siete bez učiteľa pre učenie odmenou a trestom

 

Termín: 2.5.2018, 17:30 hod., FabLab, Vedecký park UK