Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzity Komenského v Bratislave

Seminár z robotiky - Lukáš Pariža (4.10.2017)

v stredu 4.10.2017 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK


03. 10. 2017 11.08 hod.
Od: Pavel Petrovič

Prednášajúci: Lukáš Pariža (Praha)

Názov: Viacúčelový robot pre ISTROBOT a podobné súťaže

Termín: 4.10.2017, 17:30 hod., FabLab, Vedecký park UK