Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z robotiky - Ivana Budinská (6.12.2017)

v stredu 6.12.2017 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK


28. 11. 2017 13.49 hod.
Od: Andrej Lúčny

Prednášajúci: Ivana Budinská (Ústav informatiky SAV)

Názov: Heterogénny robotický SWARM

Termín: 6.12.2017, 17:30 hod., FabLab, Vedecký park UK