Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z robotiky - František Duchoň (5.9.2018)

v stredu 5.9.2018 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK


29. 08. 2018 07.26 hod.
Od: Andrej Lúčny

Prednášajúci: František Duchoň (FEI STU Bratislava)

Názov prednášky: Súčasná priemyselná robotika a jej budúcnosť

Termín: 5.9.2018, 17:30 hod., FabLab, Vedecký park UK