Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky
Univerzita Komenského v Bratislave

Seminár z robotiky - Andrej Lúčny (10.1.2018)

v stredu 10.1.2018 o 17:30 hod. vo FabLab-e v budove Vedeckého parku UK


07. 01. 2018 22.10 hod.
Od: Andrej Lúčny

Prednášajúci: Andrej Lúčny 

Názov: Hlboké učenie s Keras a OpenCV3

Termín: 10.1.2018, 17:30 hod., FabLab, Vedecký park UK